Preventie komt op de eerste plaats!  Jaarlijks wordt door de tandarts een mondonderzoek uitgevoerd. In sommige gevallen kan halfjaarlijks onderzoek aangewezen zijn. Zo proberen we tandbederf of andere problemen te voorkomen door de patiënt bij te sturen waar nodig.

Eventueel aanwezige cariës of kapotte vullingen  zullen behandeld worden met een esthetische composietvullingen. Bij uitgebreide defecten, kan verder prothetisch herstel nodig zijn.